HE PERUČA

PROJEKT HE PERUČAOKRETNA PRELJEVNA ZAPORNICA

U vrijeme domovinskog rata jugovojska i lokalni četnici minirali su branu Peruča ite ujedno srušili postojeću mehaničku zapornicu kojom se regulirao protok iz akumulacijskog jezera mimo brane u odvodni kanal. U suradnji sa stranim i domaćim podispuručiteljima izrađena je nova hidraulički pogonjena zapornica dimenzija 10x7 m, mase 25t s mogućnošću grijanja bočnih zidova u zimskom periodu. Posebni zahtjevi bili su na uležištenje zapornice, hidrauličko zatvaranje i otvaranje i brtvljenje stijenki, te je maksimalno procijeđivanje na svim stranicama kod zatvorene zapornice bilo manje od 0,5 l/min.

More in this category: « DINA
You are here