Montaža motora za NOV. 470

U pripremi je montaža motora 6S50MC-C8 TierII za Brodosplitovu Nov. 470 za domaćeg brodara Jadroplov. Također je počela priprema za montažu i ispitivanje pomočnih motora 3x 6L23/30H koji će biti montirani skupa sa generatorom na zajedničko postolje te služiti kao agregati za proizvodnju električne energije na istoj novogradnji.

You are here